donderdag 7 januari 2010

Zweedstalige Finnen: onze spraak blijft officiële landstaal

HELSINKI - Het antwoord van de Zweedstalige Finse gemeenschap op de recente enquête die werd gehouden door Finse kranten, heeft niet lang op zich laten wachten. De sprekers van het Zweeds willen dat hun idioom een officiële taal van Finland blijft.

Vorige week ondernam een reeks Finse kranten het voortouw om de meningen van de Finnen te polsen inzake het verplichte Zweedse onderwijs op school (zie ook: 3 januari). Daaruit bleek dat de meeste Finnen genoeg hebben van die gedwongen lessen. Tweederde wil zelf een extra taal kunnen kiezen. Zeker in het oostelijk deel van Finland ziet men liever Russisch als vak. De Zweedse afdeling van televisie- en radio-omroep YLE gaf daarop meteen tegengas. Åbo Akademi, de Zweedstalige universiteit van Turku, kreeg opdracht de opiniepeilingen uit te voeren en kwam vandaag met de resultaten op de proppen.

De enquête toonde aan - uiteraard niet onverwacht - dat de Zweedstaligen daar haaks tegenover staan. Voor 95 procent van de Zweedse Finnen is er geen twijfel over mogelijk dat hun spraak een landstaal blijft. Slechts drie procent vindt het wel best wanneer Zweeds zou worden gerekend tot een minderheidstaal. Twee procent heeft geen mening. Daarbij komt dat 71 procent van de respondenten het Zweeds als verplicht vak op een Finse school wil blijven zien. Wel staan de ondervraagden uit een tweetalige gemeenschap waar het Fins domineert liberaler tegenover de keuzevrijheid op school. Zij hebben minder problemen te accepteren dat Zweeds geen verplicht vak is dan inwoners van plaatsen waar Zweeds de overhand heeft.

Geen opmerkingen:

Een reactie posten

 
Copyright © 2010 DeNoordse.nl. Alle rechten voorbehouden