dinsdag 22 juni 2010

Zweden meest positief tegenover orgaandonatie

GOTENBURG - In de gehele Europese Unie (EU) zijn de Zweden het meest bereid om organen voor donatie af te staan. Dit blijkt uit een onderzoek van de Europese commissie onder 27.000 personen uit de 27 lidstaten.

Het onderzoek laat zien dat 83 procent van de Zweden geen problemen heeft met het afstaan van organen. In de rest van de EU ligt dit percentage een heel stuk lager, te weten op 55 procent. "Ik geloof dat er in Zweden als grondbeginsel een positieve instelling bestaat voor het redden van levens. Men ziet dat het belangrijk is dat bijvoorbeeld ernstig zieke kinderen kunnen worden geholpen", zegt Eva Fernvall, voorzitter van de Zweedse vereniging voor orgaandonatie. Daarentegen zijn de Zweden geen toppers wanneer het aankomt op het inlichten van naasten over de bereidheid om te doneren. Slecht zes op de tien heeft met familie en vrienden over dit onderwerp gesproken. "Velen zijn positief wanneer de vraag in een enquête wordt gesteld, maar wanneer het daarna aan de orde is om zich bij het donorregister aan te melden, wordt er veelal gedacht 'oh, dat komt wel'. Dus daar hebben we te maken met een hiaat." Op 1 januari van dit jaar wachtten in totaal 628 mensen in Zweden op het ontvangen van een orgaan of zelfs meerdere organen.

Noors cultureel erfgoed is schroot in Zweden

STRÖMSTAD - In Noorwegen staat het op de lijst voor cultureel erfgoed, maar de Zweden zien het oude vaartuig m/s Hamen liever vandaag dan morgen nog op de schroothoop.

Met ingang van juli zou de Hamen eigenlijk moeten zijn verdwenen uit Hälle, de haven van het Zweedse Strömstad aan het Iddefjord dat de grens vormt tussen Noorwegen en Zweden. De Noren maken evenwel geen haast met het wegslepen van het zwaar door corrosie aangetaste schip. In Noorwegen heeft de m/s Hamen namelijk de status verworven van cultureel erfgoed, ofwel een overblijfsel uit het verleden dat interessant is voor toekomstige generaties. Vijf jaar geleden werd het schip eigendom van een Noorse stichting die van plan was om het op te knappen. Maar ruim drie jaar lang ligt Hamen nu al afgemeerd langs een berg in het Iddefjord, terwijl stootkussens zijn aangebracht om te voorkomen dat het vaartuig slagzij maakt. Ironisch genoeg is kort geleden de tot op de draad versleten Noorse vlag op de achterplecht vervangen door een gloednieuw exemplaar. De bewoners van deze omgeving raken steeds meer geïrriteerd over het feit dat er niets wordt ondernomen en ze opgezadeld zitten met het roestige uitzicht. Bovendien maken ze zich zorgen over de consequenties voor het milieu, omdat er olie in het fjord zou lekken. De stichting heeft vooralsnog niets gebruikt van de twee miljoen Noorse kronen (ruim 250.000 euro) die ze als subsidie had gekregen van de Noorse Raad der Antiquiteiten voor het wegslepen van de Hamen. In plaats daarvan is de vereniging bij de regering in Oslo in beroep gegaan tegen de voorwaarden die aan de ontvangst van het geld verbonden zijn. Zolang deze zaak speelt, blijft het schip in het fjord liggen.

Dienst
De m/s Hamen werd in 1949 in Engeland gebouwd en was tussen 1960 en 1996 in dienst op de Noord- en Oostzeevaart. Het is in deze regio het laatst overgebleven schip van het soort kustvaarders dat tussen de jaren 30 tot ver in de jaren 70 in bedrijf was. De Noorse overheid beschouwt het daarom ook als een waardevol restant van vroegere dagen. Na 1996 kwam het handelsvaartuig eerst in Zweedse handen terecht en zou het worden gesloopt. Maar vanaf 2004 kocht de bovengenoemde Noorse stichting het met als doel het in Noorwegen te laten restaureren.
 
Copyright © 2010 DeNoordse.nl. Alle rechten voorbehouden