donderdag 4 februari 2010

Rusland dumpte radioactief afval in Oostzee

STOCKHOLM - Na het verlaten van de Baltische Staten aan het begin van de jaren 90 hielden de Russen een 'grote schoonmaak'. Overgebleven radioactief en chemisch materiaal werden eenvoudigweg in de Oostzee gedumpt.

De marinehaven Karosta in de Letse stad Liepāja was tijdens het Sovjettijdperk de belangrijkste militaire basis voor de Russen aan de Oostzee. Meer dan 30.000 mensen verdienden hier hun brood met het onderhoud en de inzet van onderzeeërs, mijnenvegers en raketlanceerinstallaties. Niettemin was na de val van het communisme de rol van de Russen spoedig uitgespeeld. Helemaal toen Letland zich in 1991 onafhankelijk verklaarde. Drie jaar lang vaarden Russische mariniers tijdens de nachtelijke uren uit en ontdeden zich vervolgens van tonnen met chemicaliën bestemd voor oorlogsvoering, zoals zenuwgas, en zelfs radioactieve stoffen.

Geheime dienst
Onder meer de Zweedse geheime dienst was hiervan op de hoogte. Een voormalige agent meent dat soortgelijke dumpingen al voor het einde van het communistische tijdperk geschiedde. Maar bewijs hiervoor is nog niet gevonden. Over de latere Russische acties spreken oud-medewerkers van de inlichtingendienst zich nu uit. "Inderdaad, ik herinner me een dergelijk afvalverhaal. En ik weet dat erover werd gesproken en dat men wist dat de Russen in zee hadden gedumpt", vertelt Jan Hyltén-Cavallius, ex-chef voor de Zweedse Militaire en Inlichtingendienst (MUST). De rapporten bereikten op hun beurt het Ministerie van Buitenlandse Zaken, maar daar bleek dat een onderzoek naar de lozingen een te dure aangelegenheid zou worden. Inmiddels is de Zweedse jusitie wel een vooronderzoek gestart naar de afvaldumpingen.

Finnen zien leegloop platteland

HELSINKI - Een overgrote meerderheid van de Finnen vreest dat er over tien jaar geen sterveling meer op het platteland woont.

Sitras, de organisatie voor welvaart en ontwikkeling in Finland, hield de afgelopen tijd een enquête onder de bevolking met als insteek de toekomst van het Finse platteland. De resultaten laten er geen gras over groeien: maar liefst 68 procent van de ondervraagden gelooft dat het boerenland van Finland in 2020 voor het grootste gedeelte zal zijn ontvolkt. Toch vindt maar een fractie van hen dat die ontwikkeling juist is. De meesten zouden graag veelzijdig toerisme, ecologische teelt en seizoenarbeiders uit andere streken voor de agrarische gebieden willen zien. Een derde van de Finnen beschouwt zichzelf zowel als stedeling als bewoner van het platteland. De uitkomsten van het onderzoek zijn opvallend te noemen. Van de Scandinavische landen heeft Finland namelijk de laagste urbanisatie. In 2008 woonde 63 procent van de bevolking in de stad. Daarentegen is Finland wel een van de Noord-Europese landen die in rap tempo verstedelijken.
 
Copyright © 2010 DeNoordse.nl. Alle rechten voorbehouden