woensdag 22 september 2010

Historische olievondst Groenland

EDINBURGH/QAASUITSUP - Voor het eerst in de geschiedenis is er bij Groenland olie ontdekt. De Schotse oliemaatschappij Cairn Energy vond de voorraden in de Baffinbaai, aan de Groenlandse westkust.

De eerste chemische analyses bevestigen dat het gaat om twee verschillende soorten olie. Onafhankelijke laboratoria in Groot-Brittannië zijn momenteel bezig de monsters verder te onderzoeken. In de boorputten kwam het bedrijf eveneens gasvoorraden tegen. "De aanwezigheid van olie en gas bevestigt dat we te maken hebben met actieve voorraden aardolie en dat is in dit zeer vroege stadium van ons onderzoek een enorme opsteker", reageert Bill Gammel, de hoogste baas van Cairns opgetogen. Hoeveel olie en gas zich exact in de Groenlandse zeebodem bevindt, valt op dit ogenblik nog niet te zeggen. Cairns Energy deed de vondst op een diepte van circa 400 meter. Indien er grote voorraden worden aangetroffen, kan dat een belangrijke bijdrage leveren aan de economie van Groenland. Een gegeven dat Denemarken niet onberoerd zal laten, aangezien Kopenhagen de Groenlandse huishouding vandaag de dag met forse financiële injecties op orde houdt. Eerder vonden de Schotse olieboorders in hetzelfde gebied gas, maar toen bleek dat er niet genoeg fossiele brandstof op commerciële wijze kon worden gewonnen, besloot het bedrijf verdere boringen op te geven.

Greenpeace
Echter, terwijl de vondst van olie in het gunstigste geval kan leiden tot volledige zelfstandigheid van het grootste eiland ter wereld is het omhooghalen van de voorraden zeker niet zonder gevaar, meent onder meer Greenpeace. "Hier waren we de hele tijd al bang voor", zegt Greenpeace-klimaatdeskundige Jon Burgwald. "We weten nog niet of ze de voorraden commercieel kunnen exploiteren, maar wanneer dat wel zo is, dan staat de deur naar een olie-avontuur, uiteraard in negatieve zin, wagenwijd open. De grote oliemaatschappijen staan al te trappelen van ongeduld om met de boringen te beginnen." Een andere zorg is hoe een eventuele olieramp het hoofd kan worden geboden. Door de extreme omstandigheden op Groenland zal dat een hele klus worden. Bovendien staat de Groenlandse natuur als zeer kwetsbaar te boek. Indien een olielekkage vlak voor het aanbreken van het winterseizoen plaats zou vinden, kan de olie pas na de dooi van het ijs worden opgeruimd. Om deze reden heeft het bestuur op Groenland dan ook geëist dat Cairn Energy haar boringen uiterlijk aan het eind van deze maand afrondt.
 
Copyright © 2010 DeNoordse.nl. Alle rechten voorbehouden