vrijdag 19 maart 2010

Longyearbyen noordelijkste deelnemer aan Uur der Aarde

LONGYEARBYEN - Het Uur der Aarde (Earth Hour) gaat niet voorbij aan de inwoners van Longyearbyen. Ook in de hoofdplaats van Spitsbergen is het op 27 maart een uur donker teneinde stil te staan bij de mondiale klimaatproblematiek.

Collectief energie besparen en zo de uitstoot van kooldioxide verminderen, dat is het idee achter het Uur der Aarde. Volgende week zaterdag worden daarom over de gehele wereld tussen 20:30 en 21:30 uur Nederlandse tijd verlichting en elektrische apparatuur uitgeschakeld. Verwacht wordt dat circa 6000 plaatsen in 110 landen dit jaar mee zullen doen. Longyearbyen sluit als noordelijkste deelnemer ook aan in de rij. Maar de beslissing om de lichten op Spitsbergen een uur lang te doven, was niet bepaald eenvoudig. Een lang debat tussen de plaatselijke bestuurders ging eraan vooraf. Alles heeft te maken met het gevaar voor ijsberen dat altijd in de straten van Longyearbyen dreigt. Toch wordt de situatie nu als veilig beschouwd. "Spitsbergen hoort tot dat deel van de wereld waar de gevolgen van de klimaatverandering het meest zichtbaar zijn", zegt secretaris-generaal van het Wereld Natuur Fonds Rasmus Hansson. "Het is daarom ook van grote symbolische waarde dat ze meedoen aan deze klimaatcampagne."

Havenstaking Finland voorbij

HELSINKI - Twee weken lag het werk in Finse havens volledig stil. Stuwadoors weigerden aan de slag te gaan nadat loononderhandelingen waren vastgelopen. Vanmiddag gingen vakbond en werkgever alsnog akkoord over nieuwe afspraken.

De chaos in Finland was de afgelopen weken compleet. Allereerst brak er een staking uit onder transport- en tankstationpersoneel, waarna de vonk oversloeg naar de havens. De export van het land kreeg hierdoor een flinke knauw te verduren. De papierindustrie vormt voor een groot gedeelte de ruggengraat van de Finse economie, maar gedurende de werkonderbreking lag meer dan helft van deze fabrieken stil. Toen woensdag de partijen nog steeds geen krimp hadden gegeven, mengden het overkoepelende vakbondsorgaan SAK en de landelijke organisatie van Finse bedrijven EK zich in de gesprekken. Uiteindelijk kwam er overeenstemming. De lonen van de stuwadoors gaan in april met 0,6 en in oktober met 0,7 procent omhoog. Voorts zorgen de werkgevers voor een speciale spaarpot waaruit havenondernemingen worden gesteund die een bedrijfssanering ondergaan. Ook beloven werkgevers die personeel ontslaan om actief mee te gaan zoeken naar nieuw werk of de ontslagtermijn voor hun werknemers te verlengen.

Papiermachines
Meteen na het goede nieuws van vanmiddag gingen de papiermachines weer draaien. Niettemin duurt het zeker een etmaal om de productie op te starten. Sommige fabrieken zijn dagen gesloten geweest, aangezien hun opslagmagazijnen overvol waren. Volgens de producenten kan het nog weken duren voordat alles is genormaliseerd.
 
Copyright © 2010 DeNoordse.nl. Alle rechten voorbehouden